Hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Thứ ba, 14/01/2020 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 178/BXD-GĐ gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện theo Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Các công trình xây dựng thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Căn cứ vào loại và cấp của từng công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng quyết định thời điểm tổ chức kiểm tra khi công trình kết thúc các giai đoạn thi công quan trọng (Ví dụ: đối với công trình xây dựng dân dụng, các giai đoạn thi công quan trọng gồm móng và phần ngầm - kết cấu phần thân - cơ điện (thiết bị) và hoàn thiện) và khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

Trường hợp của công trình Khu dân cư Thu nhập thấp (Khu 3) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, công tác nghiệm thu để bàn giao chuyển Chủ đầu tư thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, các Nhà thầu (thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, …) và các chủ thể khác có liên quan theo quy định của pháp luật về xây dựng (không thuộc các trường hợp như nêu tại Mục 1).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 178/BXD-GĐ

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_178-BXD-GĐ_140102020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)