Thông tư Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

Thứ sáu, 15/11/2019 23:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BXD về việc Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.

Thông tư quy định chi tiết nội dung về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo loại hợp đồng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

Thông tư này áp dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đối với công trình được đầu tư xây dựng không áp dụng loại hợp đồng BT; Đối với công trình được đầu tư xây dựng theo loại hợp đồng BT, cơ quan được uỷ quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình theo hình thức đối tác công tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 08/2019/TT-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)