Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với công trình được ủy thác quản lý dự án

Thứ hai, 04/05/2020 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2094/BXD-GĐ gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với công trình được ủy thác quản lý dự án.

Theo Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật này không quy định việc tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với tổ chức thực hiện quản lý dự án; vì vậy, trường hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang có chức năng nhiệm vụ thực hiện giám sát thi công xây dựng, đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thì được thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với công trình đang được ủy thác quản lý dự án.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_2094-BXD-GD_04052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2094/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)