Hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thứ tư, 27/09/2023 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4310/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn xác định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Theo đó, loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình. Việc phân loại công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, trong đó, phân loại công trình theo công năng sử dụng được quy định chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này. Công trình “Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi” nêu tại văn bản số 1230/SXD-QLCL ngày 31/8/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đối chiếu theo quy định tại mục I Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP là công trình dân dụng.

Việc xác định cấp công trình và áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Để xác định rõ hơn loại và cấp của công trình nêu trên đã được áp dụng trong các bước lập, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế …, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan quyết định phê duyệt dự án) để được giải đáp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4310/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)