Thông tin văn bản số: 03/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BXD
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Phát triển đô thị
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD ngày 30/05/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
20/04/2023
17/03/2023
07/09/2021
26/08/2021
24/06/2021
17/05/2021
14/05/2021