Thông tin văn bản số: 15/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 15/VBHN-BXD
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 12/10/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị