Bộ Xây dựng cho ý kiến Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp điện đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(24/05/2024)

Ngày 24/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 2258/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch cấp điện đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là quy hoạch cấp điện).

12345...36
Tìm theo ngày :