Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp Hà Nội(01/07/2020)

Ngày 29/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 862/QĐ-BXD về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho Công ty Cổ phần kiểm định kỹ thuật an toàn công nghiệp Hà Nội.

Tìm theo ngày :