Thu thập thông tin, số liệu để điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán công trình giao thông(07/06/2024)

Ngày 07/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3423/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu thập thông tin, số liệu để điều chỉnh, bổ sung một số định mức dự toán công trình giao thông.

Tìm theo ngày :