Hướng dẫn xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng(08/05/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1941/BXD-HĐXD gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Tìm theo ngày :