Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 6, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang(22/02/2024)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 6, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000.

Tìm theo ngày :