Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 13.002 thuộc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường GCE

Thứ sáu, 16/02/2024 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/01/2024, Sở Xây dựng Cần Thơ đã có Giấy chứng nhận số 327/GCN-SXD về việc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường GCE đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800666305. Đăng ký lần đầu: ngày 08 tháng 6 năm 2007.

Đăng ký thay đổi lần thứ 10: Ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Địa chỉ: số 20 Nguyễn Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02922.213078.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 20 Nguyễn Đệ, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 13.002

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 13.002 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thí nghiệm đất trong phòng; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm đất, đá gia cố, chất kết dính; Thử nghiệm vữa xi măng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm gạch Terrazzo; Thử nghiệm bê tông nhẹ - gạch bê tông khí chưng áp (AAC), bê tông bọt, khí không chưng áp; Thí nghiệm bentonite; Thí nghiệm gỗ; Thí nghiệm rọ đá.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng. LAS-XD 13.002 được chuyển đổi từ LAS-XD 564.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

SXD_Cần Thơ_327-GCN-LAS-XD 13.002_30012024


Nguồn: Giấy chứng nhận 327/GCN-SXD Cần Thơ  

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)