Bộ Xây dựng góp ý kiến đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đến năm 2035

Thứ hai, 27/11/2023 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5404/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Yên Bái có ý kiến góp ý đối với Quy hoạch chung đô thị mới Cảm Ân, huyện Yên Bình đến năm 2035.

Về sự cần thiết, các căn cứ pháp lý và quy định pháp luật:

- Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị mới Cảm Ân (huyện Yên Bình), tỉnh Yên Bái đến năm 2035 là cần thiết và phù hợp quy định.

- Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất rừng phải tuân thủ các quy định tại Luật Lâm nghiệp và thực hiện đúng Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tính toán áp dụng quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chí đô thị loại V được quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2019/BXD).

- Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Vì vậy, việc xác định quy mô, chức năng và các nội dung quy hoạch chung đô thị mới Cảm ân phải đảm bảo phủ hợp với quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái (đang được nghiên cứu), đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch theo quy định.

Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung đồ án cần nghiên cứu, bổ sung như sau:

-  Theo báo cáo thuyết minh, đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp tại xã Cảm Ân chiếm tỷ lệ 68% tổng diện tích toàn xã (trong đó đất lâm nghiệp chiếm 55,8 %). Do đó, cần luận cứ cơ sở thực tiễn phát triển đô thị liên quan tới việc bảo vệ rừng và đất sản xuất nông nghiệp và việc làm của nhân dân trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn xã Cảm Ân.  Đề nghị rà soát số liệu diện tích đất Lâm nghiệp (3 loại rừng) và đất sản xuất nông nghiệp đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023, đảm bảo sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân xã Cảm Ân. 

- Đề nghị xác định rõ các cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, các điều kiện và động lực cụ thể việc hình thành và phát triển đô thị mới Cảm Ân (đô thị loại V) trên cơ sở xã nông thôn Cảm Ân hiện hữu. Bổ sung làm rõ các căn cứ, cơ sở khoa học dự báo phát triển đô thị loại V đến giai đoạn 2030. Bổ sung các nguyên tắc cơ bản về phát triển không gian đô thị và sử dụng đất trên cơ sở bảo vệ môi trường, cảnh quan tự nhiên đặc trưng (mặt nước) và tiết kiệm tài nguyên tại xã Cảm Ân.

- Đề nghị rà soát cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch tại bảng 18 (Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất) đảm bảo phù hợp Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, ví dụ: Chỉ tiêu quy hoạch đất cây xanh công cộng đến giai đoạn 2025 và 2030 là chưa đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu cho đô thị loại V theo quy định.

- Việc tổ chức quy hoạch sử dụng đất các nhóm nhà ở mới tại khu vực phía Bắc xã Cảm Ân, sát mép hồ Thác Bà là chưa phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên (khu vực xây dựng không thuận lợi có độ dốc >25%) và cảnh quan và môi trường hồ Thác Bà. Đề nghị nghiên cứu lại khu vực này, đảm bảo giữ gìn bảo vệ cảnh quan, địa hình tự nhiên của hệ thống đồi, mặt nước hồ Thác Bà, tránh san lấp lớn để xây dựng công trình.

- Cần xác định rõ phạm vi chỉ giới xây dựng dọc theo hai bên đường QL70 qua địa phận xã Cảm Ân, đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ theo quy định. Cần nghiên cứu bổ sung tuyến đường tránh QL70 qua khu vực xây dựng đô thị Cảm Ân, đảm bảo an toàn giao thông cho đô thị trong tương lai. Bổ sung phạm vi an toàn hành lang đường điện 110 KV qua đô thị theo quy định.

- Đánh giá rõ các tác động môi trường, đặc biệt là khả năng ảnh hưởng tiêu cức tới môi trường nước hồ Thác Bà về phía Bắc xã và môi trường rừng. Làm rõ giải pháp bảo vệ môi trường xã Cảm Ân trong quá trình phát triển xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại V. Cần nghiên cứu khu vực hồ điều hòa kết hợp công viên cho đô thị, đảm bảo không xả nước thải sinh hoạt và sản xuất trực tiếp ra hồ Thác Bà, bảo vệ môi trường nước hồ Thác Bà và các sông, suối.

- Rà soát, bổ sung nội dung thiết kế đô thị, đảm bảo theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. Đánh giá rõ các đặc trưng kiến trúc, cảnh quan, văn hóa truyền thống của xã Cảm Ân.

- Làm rõ cơ sở khoa học, phân tích việc xác định các chương trình, dự án ưu tiên tạo động lực phát triển xã Cảm Ân đạt các tiêu chí đô thị loại V, đảm bảo theo mục tiêu phát triển đô thị.

-  Đề nghị rà soát, thống nhất các số liệu và tên đồ án trong các văn bản (dự thảo Quyết định phê duyệt, Quy định quản lý) và thuyết minh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các văn bản. Việc thể hiện hồ sơ bản vẽ quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm về tính chính xác và cơ sở pháp lý của các số liệu hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi lập quy hoạch, đặc biệt là đất ở hợp pháp, đất tái định cư của cộng đồng dân cư hiện hữu, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân về ở, sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã Cảm Ân trong quá trình phát triển xây dựng đô thị mới Cảm Ân.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5404/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)