Thông tin văn bản số: 05/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 05/VBHN-BXD
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 12/07/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
07/07/2023
30/05/2023
20/04/2023
17/03/2023
07/09/2021
26/08/2021
24/06/2021