Hướng dẫn thủ tục thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình(05/10/2023)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4471/BXD-GĐ gửi Công ty TNHH Cúc Tùng về việc hướng dẫn thủ tục thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành công trình "Cửa hàng xăng dầu Cúc Tùng".

Tìm theo ngày :