Quy hoạch khu công nghiệp bắt buộc phải có nhà ở cho công nhân(03/01/2014)

Từ ngày 1-1-2014, Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế chính thức có hiệu lực.

Tìm theo ngày :