Mời tham dự Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024

Thứ sáu, 16/02/2024 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 637/BXD-QLN về việc mời tham dự Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024.

Theo đó, ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 nỗ lực phấn đấu trên địa bàn cả nước hoàn thành 130 nghìn căn hộ nhà ở xã hội.

Triển khai các nhiệm vụ đươc giao, Bộ Xây dựng trân trọng kính mời Lãnh đạo Quý cơ quan tham dự và có ý kiến phát biểu tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00, ngày 22/02/2024

- Địa điểm: Họp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố

- Thành phần tham dự tại địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố; Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc (đối với TP Hồ Chí Minh), Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh, thành phố; các Ngân hàng thương mại; doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh mời.

Thông tin liên hệ: đồng chí Nguyễn Đức Vinh -  Phó Trưởng phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, số điện thoại: 0904.929.886, email: vinhnguyen.hrc@gmail.com). Về kết nối họp trực tuyến, đề nghị liên hệ đồng chí Mai Quốc Trường, số điện thoại: 0945.368.123.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_23-BC-BXD_05022024.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 637/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)