Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn “tăng tốc” trong cải cách thủ tục hành chính(25/01/2024)

Văn phòng Chính phủ nhận định, Hà Nội đã hoàn thành giai đoạn “tăng tốc” trong cải cách thủ tục hành chính, nhiệm vụ năm 2024 chính là phần việc để bứt phá. Từ tháng 2/2024, Hà Nội sẽ công khai chỉ số chỉ đạo điều hành các sở, ngành, địa phương.

<<1...3456...119>>
Tìm theo ngày :