Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024(29/03/2024)

Ngày 29/3/2024, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định 220/QĐ-BXD ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024.

Tìm theo ngày :