Quảng Bình: Quy hoạch phân khu khu vực phụ cận phía Đông Nam đô thị Dinh Mười(01/12/2023)

Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3386/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu khu vực phụ cận phía Đông Nam đô thị Dinh Mười, tỷ lệ 1/2000.

Tìm theo ngày :