Chuyên gia góp ý Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050(01/02/2024)

Sáng 31/1, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :