Sở Xây dựng Khánh Hòa: Nỗ lực trong công tác lập quy hoạch(25/01/2024)

Trong năm 2023, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong công tác lập các quy hoạch liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm 2024, Sở Xây dựng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch theo đúng tiến độ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra.

Tìm theo ngày :