Bắc Ninh: Quy hoạch, phát triển đô thị gắn với cải cách hành chính(11/06/2024)

Toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện các nội dung liên quan đến Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021÷2030, tầm nhìn đến 2050 và Quy hoạch chung (QHC) đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tìm theo ngày :