Điều chỉnh thuế đối với xi măng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng(15/06/2024)

Doanh nghiệp xi măng đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn khi sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sụt giảm sâu nhất trong lịch sử, nhưng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng clinker vẫn ở mức 10%…

Tìm theo ngày :