Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc nâng công suất trạm nghiền xi măng Long Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa(06/03/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1110/UBND-CN ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến về việc nâng công suất trạm nghiền xi măng Long Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tìm theo ngày :